Vårdkasen

Den sista bevarade vårdkasen i Medelpad finns på Brämöns norra sida. Vårdkasarna användes som optiska varningssignaler. De ingick i en kedja av kasar som tändes en efter en.

Brämöns vårdkase långt ute i havsbandet hade stor betydelse i detta system av vårdkasar. Därifrån varslades om annalkande fientliga fartyg tidigt. Eldskenet från den medförde att vårdkase efter vårdkase längre in i landet tändes. Bruket av denna alarmanordning förekom ända in på 1800-talet. Det var den tidens telegrafsystem.

Till stomme för vårdkasen restes först en grov spira i lodrätt ställning. Spiran liksom allt annat virke bestod av gammal kärnfuru, som var full av utsipprad kåda och därför lätt att antända. Omkring spiran restes två varv av furuträn som en topp. Det yttre varvet lades så tätt som möjligt för att utestänga snö och regn. För att inte träden skulle glida ifrån varann var de ofta förenade med järnband som lagts omkring kasen. Inuti kasen hade man tjärtunnor och torra furustubbar, som kunde ge elden fart och näring. Vanligen hade kasen en manshög dörr på södra sidan. Denna öppning behövdes, då man vräkte in bränslet. Så snart krigsfara hotade utsattes vakter vid kasarna.

Vårdkasen Brämön