Sanna

Sanna ligger på öns västsida och blickar mot fastlandet. Sanna är en före detta lotsplats med 15 fritidshus. Många av de som bor på Sanna är ättlingar till de lotsar som arbetade på Brämön.

Sanna var det naturliga målet för seglare då där finns en stor kaj med en bra gästhamn. Statens Fastighetsverk har under våren 2019 stängt av kajen helt och den får nu ej angöras. Rivnig av kajen är planerad att ske under år 2020. Strax söder om kajen finns två bojar utlagda där man kan angöra vid.

Mer finns att läsa på Sannas hemsida.