Rudtjärn

Ungefär mitt på Brämön finns Rudtjärn.
På 1930 talet säktes nivån i tjärnen med ca 1/2 meter genom ett dike till Tångviksbäcken.