Norrhamn

Brämöhamn (Norrhamn) är ett senare namn på de båda fiskelägena Hamn och Viken. Äldre källor omtalar Hamnviken och Kapellviken, vilket senare förkortats till Hamn och Viken.

Norrhamn består av Hamn, Viken och Fyren. Fiskestugorna och fyrvaktarbostäderna används idag som fritidsbostäder. Miljön är mycket väl sammanhållen bl. a genom en konsekvent färgsättning (falurött med vita detaljer). Fiskestugorna står tätt med kokhusen uppåt och svalen ned mot havet. Av de nuvarande fiskestugorna torde de äldsta vara från tidigt 1700-tal. Den tidigare bofasta befolkningen (fiskare och lotsar) höll sig med kor och getter.

Skola på Brämön drevs sporadiskt mellan åren 1908 och 1930. Skola drevs endast de år då elevantalet uppgick till minst 6 elever.

Idag finns en intresseförening som kallas Brämö Hamnlag. Hamnstämma i Norrhamn finns belagd sedan 1755.