Brämöns naturreservat

Brämöns naturreservat omfattar Brämön och Kalven med undantag för Sanna och Brämöhamn.

Mer om naturreservatet kan du läsa på Länsstyrelsens hemsida