Brämö fyr

Brämö fyr byggdes första gången år 1859. År 1948 byggdes den nya fyren som tick ersätta den gamla. Fyrkaraktären är intermittent sken dvs. fyren lyser längre tid än vad den är mörk under perioden.

Mer om fyren kan du läsa under Brämöns historia

Brämö fyr