Finnviken

Finnviken är en väl skyddad vik på Brämöns ostliga sida.