Djurlivet

På Brämön finns bl a hare, räv, rådjur, ekorre, vessla, huggormar och snok. År 1892 kom tre älgar från Åstholmen, förökade sig och trivdes tydligen. De blev nästan tama, började tjuvbeta i Brämölotsarnas kålhagar och förlorade så småningom deras välvilja och sin popularitet.

År 1908 höll kung Gustav V kungajakt på Brämön. Även direktörerna Enhörning och Hammarberg samt grosshandlare Wikström deltog. Bytet blev 15 älgar. Idag förekommer älg allmänt på ön.

Av funna renhorn kan man förstå att samer haft sina hjordar här. Detta inträffade senast 1910. År 1900 fanns 800 renar på ön, och med dem följde lodjur.

År 1902 sköts en kungsörn på Brämön. Tidigare fanns även björn på ön.

Bävern har efter en lång tids frånvaro åter etablerat sig i kustbandet och har under senare år observerats i bland annat Kalvsundet. Sälstammen har börjat återhämta sig och gråsäl påträffas numera återigen regelbundet i vattnen runt Brämön och Kalven. Vikare observeras mera sporadiskt.        

Fågellivet består bland annat av svärta, fiskgjuse, roskarl och tjäder som häckar på ön. Förbisträckande fågel är till exempel tobisgrissla, rödbena, ejder, vigg, stor- och småskrak som gärna utnyttjar vindskyddade platser som Brämösundet och Kalvsundet.

I hällkar finns mindre vattensalamander. I Rudtjärn och i kalkhamn finns blodigel.