Lotsarna

Redan på 1700-talet fanns det lotsar på Brämön och Åstön. Från början var det någon fiskare, en s.k. “känd man” som lotsade fartygen in till Sundsvall. 1821 kom kronolotsar till Sanna. Fartygen på den tiden var små och följde kusten 1827 fanns på Brämön 1 lotsålderman, 1 mästerlots, 2 sekundlotsar och 2 lärlingar.

År 1837 byggdes en lotsuppassningsstuga i Brämöhamn. Fartygen hade nu blivit större och gick längre ut till havs. Fortfarande bodde lotsar och fiskare endast under sommarhalvåret på Brämön. Så snart isen lade sig flyttade man in till Sundsvall.

År 1903 upphörde Brämö lotsplats liksom Åstön att vara självständiga organisationer. De sammanslogs då med Sundsvalls lotsplats på Spikarna och personalen tjänstgjorde turvis på alla tre platserna.

År 1947 flyttade lotsarna till Sanna, främst för att lotsbåtarna hade blivit större och hamnen i Brämöhamn hade grundats upp.

År 1965 byggdes Sundvalls lotsplats på Spikarna på Alnö och därmed upphörde lotsuppassningen på Brämön och Åstön för alltid.