Bremön får radiotelefon

På en del svenska lotsplatser börjar nu lotsbåtarna utrustas med radiotelefoner, genom vilka de kan stå i förbindelse med vederbörande lotsplatser, omtalar fyringenjören Sven Öberg i Svensk- lots- och fyrtidning.

Det har varit en mycket besvärlig historia att få lösta alla principfrågorna i samband med införandet av radiotelefoni i lotsningstjänsten. T. v. är det på sju platser som det kommer att bli sådana radioförbindelser, bl. a. vid Brämön.

Samtliga stationer utom en station på Öland kommer enligt överenskommelse med telegrafverket att arbeta på frekvensen 156.800 kc/s, vilket motsvarar omkring 2 m. våglängd. Stationerna blir de första i Sverige och troligen även bland de första i världen, som kommer att nyttja denna nya exklusiva frekvens.

(Källa: Sundsvalls Tidning 1950-08-25)