Risk för stor skogsbrand på Brämön - 2014-08-14

Risken för en kraftig spridning vid en skogsbrand på Brämön är mycket stor.
Den bedömningen gör Sanna Intresseförening.
Föreningen har skickat en skrivelse till Länsstyrelsen där de påtalat de problem som de ser som kan uppstå vid en brand i och i närheten av naturreservatets gräns.
De skriver att den stora mängd skog som blåst omkull till följd av Dagmar och Ivar kan få ödesdigra konsekvenser för i stort sett hela ön.
Kvarliggande träd som är torra innebär en snabb spridning av eld, skriver de.
Det är inte bara skogen och träden som riskerar att drabbas vid en eld utan också byggnader, fritidsbostäder samt de kulturbyggnader som finns på ön.
Därför kräver nu intresseföreningen på ön att fallande träd på området måste få rensas bort..