Ny Kabel till Brämön - 2013-12-15

Nu ska elkabeln mellan fastlandet och Brämön bytas. Länsstyrelsen har gett klartecken, med vissa begränsningar eftersom det handlar om ett strandskyddsområde inom Brämöns naturreservat.

Det innebär att ledningsarbete inom reservatet inte får göras under perioden mars till och med maj. Schaktningsarbeten i vattenområdet ska ske under november – april. Vidare om motorfordon används får det inte orsaka några körskador.