Beslut om Löran-Brämö-projektet i kommunfullmäktige - 2014-03-22

Den 24 februari fattades ett positivt beslut om det s k Löran-Brämön-projektet i Sundsvalls kommunfullmäktige. Beslutet innebär att kommunen är beredd att ta på sig en kostnad om minst 4 mkr och att frågan om finansiering och genomförande av förslagen i förstudien överlämnas till de politiska partierna för att hanteras i arbetet med “mål- och resursplan för 2015-2016 med plan för 2017-2018″.

Kommunen tar alltså på sig samordningsansvaret och en del av kostnaden för genomförande och finansiering tillsammans med andra myndigheter och intressenter som är tänkta att delta i förverkligandet av utvecklingsplanerna där nya hamnanläggningar på Löran och Sanna är de  viktigaste infrastruktursatsningarna.

Beslutet togs i stor politisk enighet, vilket innebär att det står sig även om det blir en annan politisk majoritet i kommunen efter valet i höst.